Mini HD (liczba kanałów: SD - 72, HD - 66)

Wielotematyczny HD (liczba kanałów: SD - 93, HD - 90)

Wielotematyczny Super HD (liczba kanałów: SD - 94, HD - 103)