O nas

Początki firmy ABAKS sięgają roku 2004. Ponoć, najlepsze pomysły biorą się z potrzeb. Tak było w tym przypadku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, założyciel firmy ABAKS, prezes Adam Długosz, pomysłodawca, od początku brał czynny udział w budowaniu sieci związanej z oferowaniem dostępu do Internetu. Zasada „fair play” w kontaktach z klientami, obowiązywała od samego początku działalności. Stopniowe zwiększanie zatrudnienia o osoby z wysokimi kwalifikacjami, pozwoliła zbudować solidną pozycje na lokalnym rynku. Przez wszystkie lata działalności, regularne inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci, stworzyły warunki dla świadczenia usług również na potrzeby Biznesu.

Obecnie, firma ABAKS, zarządza rozległą, własną siecią światłowodową. Ponadto na całym obszarze swojej działalności, posiada nowoczesną, radiową sieć dostępową. Wszędzie tam, gdzie sieć światłowodowa nie dosięga, klienci mogą skorzystać z niezawodnej sieci radiowej. Stale podnosząc niezawodność usług, dbamy o redundancję głównych połączeń oraz punków styku.

ABAKS znajduje się w głównym węźle w Warszawie (LIM) , połączona dwoma niezależnymi linkami. Ponadto znajdujemy się w Gdańsku w CTO. Zwielokrotnienie punków styku, pozwala firmie na zapewnienie stabilności połączenia z siecią Internet. Ponadto, oferując usługę transmisji danych, możemy zakończyć ją u dowolnego operatora. Aktualnie, w ABAKS pracuje kilkadziesiąt, o wysokich kwalifikacjach osób, które stanowią trzon firmy. Począwszy od budowy sieci do aktywacji usługi, w większości przypadków, ABAKS korzysta z własnych zasobów ludzkich i sprzętowych. Stwarza to warunki do szybkich realizacji planowych inwestycji ale również do priorytetowego usuwania awarii. Mając do dyspozycji nowoczesną sieć, ABAKS może oferować konkurencyjne, stabilne usługi dla biznesu i osób indywidualnych.

Codziennie konkurujemy z globalnymi operatorami i niejednokrotnie jesteśmy preferowani u naszych klientów. Nasi klienci korzystają z szybkiego, światłowodowego oraz radiowego dostępu do internetu i telewizji cyfrowej. Tysiące klientów wybrało ABAKS, gdyż elastyczne podejście do klienta, szybka reakcja na ewentualne problemy i wysoka jakość świadczonych usług okazała się nie do osiągnięcia przez konkurencję. Usługi dla Biznesu, są pod tym względem szczególnie doceniane. Świadczy o tym, coraz większy udział klientów dużych firm, instytucji publicznych czy korporacji. Dla nich, stabilność, jakość oraz skuteczna obsługa stanowi największą wartość, a my jesteśmy dumni, że możemy temu sprostać.